UČLANI SE

Postani član udruge Darovita djeca

Želite postati član Udruge?

Članom Udruge možete postati na način da ispunite pristupnicu i uplatite iznos članarine na žiro račun Udruge, u mjesečnom ili godišnjem iznosu (10,00 kn mjesečno ili 120,00 kn godišnje).

 

Podaci za uplatu članarine:

Udruga Darovita djeca

Split

iban: HR0923600001102599790

opis plaćanja: Uplata članarine

*pod poziv na broj obavezno upišite svoj OIB!

 

Primjer uplatnice za uplatu članarine

uplatnica-clanarina

Pristupnica

Ime i prezime roditelja/staratelja (obavezno):

 

Datum rođenja roditelja/staratelja (obavezno):

 

OIB roditelja/staratelja (obavezno):

 

Ime i prezime djeteta (obavezno):

 

Vaš E-mail (obavezno):

 

Vaš telefon (obavezno):

 

Starost djeteta (obavezno):

 

Područje darovitosti (obavezno):

 

Slažem se sa Statutom udruge (obavezno):

 

O članstvu

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.
Popis članova uvijek je dostupan na uvid članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

 

Članovi Udruge mogu imati status redovnog, podržavajućeg ili počasnog člana. Članstvo u Udruzi je dragovoljno. Upravni odbor zaprima prijavni obrazac te odlučuje o primanju člana u Udrugu.

 

Redovni članovi

Redovnim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja želi aktivno djelovati u promicanju ciljeva i ostvarivanju programa Udruge te plaća članarinu u iznosu 10,00 kn mjesečno (120,00 kn godišnje), a koja je određena Pravilnikom Udruge.

 

Podržavajući članovi

Podržavajućim članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba iz Hrvatske ili inozemstva koja želi surađivati s Udrugom i materijalno ili na drugi sličan način doprinijeti ostvarivanju ciljeva Udruge, uz davanje pisane izjave o pristupanju Udruzi te plaća članarinu u iznosu 10,00 kn mjesečno (120,00 kn godišnje).

 

Počasni članovi

Počasnim članom Udruge može postati fizička i pravna osoba iz Hrvatske i inozemstva, a na osnovi naročitih zasluga ili doprinosa u ostvarivanju ciljeva Udruge. Počasne članove imenuje Upravni odbor Udruge.