Saharsko blago

Interaktivna radionica o najvećoj pustinji na svijetu

Ovog petka, 05.05. 2017.  u prostorima spinutske gradske knjižnice Marko Marulić, upoznali smo prekrasan svijet naše najveće pustinje – Sahare.

 

Mejrema Reuter, naša voditeljica, umjetnica, edukatorica, terapeutkinja, koja je provela sedam i pol godina istražujući Saharu, jedan od najfascinantnijih dijelova našeg prekrasnog planeta, te radila na podizanju ekološke svijesti mladih na tri kontinenta, provela nas je kroz najveću pustinju na svijetu.

 

Saharsko blago je interaktivna radionica u kojoj su metodom “hands on treasure” djeca doznala više o najvećoj pustinji na svijetu. Imali smo priliku auditivno, vizualno i taktilno, uzimajući direktno u ruke saharske geološke primjerke olivina, okamenjenog drveća, konglomerata, fosila, kristala, pustinjske ruže, ohlađene mjehure lave, i pustinjske biljke koja se jednom kapljicom vode otvara naočigled, kao i sjekira iz kamenog doba, doživjeti energiju tog čarobnog prostranstva.

 

Naučili smo važne informacije o zaštiti prirode i očuvanju vode te upoznali djecu saharskih krajeva.